Welkom bij

Wereldwinkel Gaasterlan Balk

Fairtrade in de Wereldwinkels

Bijna 300 Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus. Volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wèl bestreden kan worden.

Eerlijk is eerlijk

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. Bij fairtrade gaan erkende leveranciers van de Wereldwinkel langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een fairtrade cadeau in de Wereldwinkel kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden veranderen.

Echt fairtrade?!

In internationaal verband zijn in 2001 criteria opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk; respect voor mens en milieu; een duurzame handelsrelatie; ondersteuning van producentenorganisaties en transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bij fairtrade geen sprake is van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een leefbaar loon krijgen. Lees hier meer over op de pagina criteria en certificering.

Hoe zit het nou met fairtrade?

Wereldwinkels verkopen mooie cadeaus: Gifts & Living (non-food) producten zoals sieraden en servies, maar ook voedingsmiddelen met een fairtrade keurmerk zoals dat van Stichting Max Havelaar. Maar waarom dragen eigenlijk niet alle producten in de Wereldwinkel een keurmerk? De Gifts & Living cadeaus zijn toch ook fairtrade? Ja, ze zijn fairtrade, maar dragen geen keurmerk, omdat bijvoorbeeld het Max Havelaar keurmerksysteem vooral van toepassing is op grondstoffen, die onder andere gebruikt worden voor voedingsmiddelen. Om zeker te zijn dat het cadeau dat jij koopt in de Wereldwinkel voortkomt uit eerlijke handel heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels voor de Gifts & Living producten een eigen fairtrade erkenningsysteem. Lees hier meer over op de pagina criteria en certificering.

Leveranciers zijn goed bezig

In Nederland vertaalde de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) de vier internationale fairtrade criteria naar eigen beleid. De vereniging hanteert een erkenningsysteem voor leveranciers die fairtrade artikelen importeren uit het buitenland. Wereldwinkels kopen hun fairtrade producten alleen in bij deze erkende leveranciers. Deze leveranciers voeren allemaal een maatschappelijk verantwoord en sociaal beleid. De vereniging controleert bij de leveranciers of de criteria van eerlijke handel worden nageleefd.

Check, check, dubbelcheck

De LVWW toetst door een tweejaarlijkse controle of de leveranciers van de Wereldwinkels aan de minimale eisen van fairtrade (blijven) voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat zij volgens de fairtrade criteria werken. Ook worden eisen gesteld aan de importeur in verband met de ondersteuning van producenten. De producenten moeten de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen waarbij de leverancier financiële, technische of organisatorische ondersteuning geeft. Bij de producenten in het buitenland worden op de productielocaties steekproefsgewijs controles uitgevoerd om te kijken of ze de fairtrade criteria écht naleven.

Cadeaus met een boodschap

Een internationaal of nationaal keurmerk voor fairtrade Gifts & Living producten is er nog niet. Er is wel goed nieuws: voor de Nederlandse markt wordt op dit moment door de LVWW aan een keurmerk of label voor deze Gifts & Living producten gewerkt. Totdat het nieuwe keurmerk er is, kun je vertrouwen op het erkenningsysteem van de LVWW dat waarborgt dat je met jouw aankoop bijdraagt aan een andere manier van zaken doen. Wanneer de erkenning onafhankelijk van de vereniging komt te staan, door een nieuw keurmerk, zal deze waarborging nog sterker worden. Als er nieuws is over het keurmerk voor de Gifts & Living producten kun je dat op deze website lezen.

 

Criteria & Certificering

In internationaal verband zijn criteria opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit. In Nederland heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels deze criteria vertaald naar eigen beleid. De Landelijke Vereniging hanteert een erkenningssysteem voor importeurs die fairtrade artikelen importeren in het buitenland. De vereniging voert ook de controle uit op naleving van deze criteria.

Wat onderscheidt fairtrade van gewone handel?

De Wereldwinkels onderscheidt zich van andere winkels doordat we artikelen uit ontwikkelingslanden verkopen die aan de volgende punten voldoen.

  • respect voor mens en milieu
  • een duurzame handelsrelatie
  • ondersteuning bij productontwikkeling
  • transparantie van de handelsketen

De bedrijven van producenten en exportorganisaties die het assortiment van de Wereldwinkels  leveren, hebben allemaal een expliciet sociaal beleid. Zo zijn veel van de mensen die de producten maken arm en/of ‘kansarm’: zij maken weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt.

Respect voor mens en milieu

Een van de criteria zegt dat producten gemaakt en verhandeld moeten zijn met respect voor mens en milieu. Daar is op diverse manieren aandacht voor. Zo streeft iedereen in de fairtrade-handelsketen naar verbetering van de positie van vrouwen en naar afwezigheid van discriminatie naar ras, geslacht of godsdienst. Producenten moeten zorgen voor behoorlijke werkomstandigheden en vakbondsvrijheid voor hun werknemers. Hun activiteiten mogen het milieu niet te zeer belasten en er mag geen sprake zijn van uitbuiting van kinderen. Als kinderen bij de productie helpen, dan moet dat zeer beperkt zijn, niet een verplicht karakter hebben. Daarnaast moeten zij naar school kunnen en vrije tijd hebben.

De fairtrade criteria stellen dat producenten een ‘leefbaar loon’ horen te krijgen. Eerder werd dit een ‘eerlijke prijs’ genoemd. Producenten moeten naar lokale maatstaven in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als ze fulltime voor fairtrade-handelsorganisaties werken, moeten ze daarvan voedsel, kleding en onderdak en hun bedrijfsvoering kunnen bekostigen en hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Duurzame handelsrelatie

Importeurs van fairtrade producten gaan een langdurige handelsrelaties met producenten aan. Dit biedt hun voor langere tijd zekerheid. Ook een voorschot kan producenten helpen. Elke importeur biedt op zijn eigen manier ondersteuning aan producenten.

Ondersteuning bij productontwikkeling en bedrijfsvoering

Producenten verdienen naast de zekerheid van een langdurige handelsrelatie ook steun en advies. Bij de ontwikkeling van hun bedrijf en producten, in de vorm van adviezen, krediet of bemiddeling. Maar ook door bijvoorbeeld informatie te geven over de wensen en verwachtingen van consumenten in het Westen, waardoor ze meer producten kunnen verkopen. Of door het vinden van en toegang krijgen tot nieuwe afzetmarkten voor hun producten. Door daar waar nodig ondersteuning te bieden, maakt fairtrade producentenorganisaties sterker en onafhankelijker. Het uiteindelijke doel is tenslotte dat producenten ook mainstream kunnen verkopen en verder kunnen groeien.

Transparantie van de handelsketen

De landelijke Vereniging van Wereldwinkels reist niet zelf naar ontwikkelingslanden om daar in te kopen. Wij betrekken ons assortiment bij importeurs die door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels worden erkend. Dit betekent dat ze voldoen aan de fairtrade criteria. Ook importeurs doen niet altijd rechtstreeks zaken met producenten: ze werken bijvoorbeeld regelmatig samen met exportorganisaties. Dat is geen probleem zolang de werkwijze van de importeurs en die van haar producentenorganisaties maar transparant is. In de fairtrade keten geven alle partners inzicht in hun handelswijze en hun bedrijfsvoering. Deze transparantie is van belang voor de betrouwbaarheid van de hele keten.